Deze website heeft een informerend en dienstverlenend karakter. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Copyright 
Copyright © KIVIT Staalbouw BV. Alle andere merken, geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijk eigenaren.

Voor vragen over deze website kunt u contact opnemen via ons formulier.